Verhogen van DDoS-weerbaarheid door het samenwerken in Anti-DDoS coalities (ADC’s)

Het volgende artikel is onlangs geaccepteerd in IEEE Communications magazine en beschrijft die bijdragen die we vanuit de werkgroep Clearinghouse hebben gerealiseerd.

  • Blauwdruk voor ADC’s: We hebben zorgvuldig een blauwdruk opgesteld die ADC-activiteiten beschrijft—het delen van DDoS-fingerprints en het uitvoeren van DDoS-oefeningen. Juridische overeenkomsten en bestuursmechanismen vormen de basis. Hiermee bieden we een startpunt voor nog te vormen ADCs.
  • Open-Source Systemen: We introduceren twee technische systemen:
   • DDoS Clearing House: Een centrale hub voor het maken en delen van DDoS aanval fingerprints.
   • DDoS-CH Cyber Range: Een gecontroleerde omgeving voor kleinschalige DDoS-oefeningen, ter verbetering van bestaande anti-DDoS-maatregelen.
  • Validatie in Actie: De Nederlandse nationale Anti-DDoS Coalitie, bestaande uit 22 operators uit de industrie, overheid en academische wereld, heeft het DDoS-CH in productie uitgerold.

 

Het paper is in te zien of te downloaden bij SIDN Labs.

Delen:
LinkedIn
Twitter