Logius sluit zich aan bij de Coalitie

Logius is een van de organisaties die -in het kader van Diginetwerk- deelneemt en bijdrage levert aan de Anti-DDoS-Coalitie. Diginetwerk is de besloten digitale infrastructuur binnen de overheid die op betrouwbare en eenvoudige wijze, veilige gegevensuitwisseling mogelijk maakt tussen overheidsorganisatie. Een belangrijke factor in de bestrijding van DDoS. Op deze manier wordt DDoS vanuit verschillende hoeken  onderzocht en bestreden.

Delen:
LinkedIn
Twitter